POLITYKA PRYWATNOŚCI

TOPDACH
Ceramika Budowlana

Klauzula informacyjna RODO

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

TOPDACH Ceramika Budowlana S.C. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 40

 1. Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

listownie na adres: TOPDACH Ceramika Budowlana S.C.,

 1. Hutnicza 40, 81-038 Gdynia

przez e-mail: topdachceramika@wp.pl

 

 1. Państwa dane osobowe, posiadane w naszych zasobach będą przetwarzane w następujących celach:
 • realizacji zapytań ofertowych, zamówień oraz pozostałych etapów procesu sprzedaży,
 • udzielaniu informacji o aktualnych promocjach i warunkach sprzedaży,
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.
 2. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz

organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw z poza obszaru europejskiego.
 2. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

– czasu obowiązywania umowy,

– przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,

– okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych,

– żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

-żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,

– przenoszenia swoich danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

 1. Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 2. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, prosimy odpowiedzieć na tą wiadomość wpisując w treści „NIE”. Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszych zasobów.
Menu